De Maranathaschool
De Maranathaschool is een “The Leader in Me”-school.
Een school waar de pedagogiek centraal staat met als hoofddoel dat kinderen zichzelf kennen en goed zijn zoals ze zijn, zich willen ontwikkelen, kunnen samenwerken met anderen en vol zelfvertrouwen in de snel veranderende wereld staan.
We geven hiermee vorm aan ‘eigenaarschap' van leerlingen.
 

De Schoolmissie
Op de Maranathaschool staan ieders persoonlijke doelen, talenten en unieke eigenschappen centraal. We leren de kinderen de principes voor effectieve persoonlijke ontwikkeling. We gebruiken hiervoor de 7 gewoonten van ‘The Leader in Me’.
We begeleiden kinderen in hun leerproces, waar we samenwerken, plezier hebben en actief betrokken zijn door positief, open, eerlijk en duidelijk naar elkaar te zijn in een veilige omgeving. 
Met als doel dat onze leerlingen maximaal zijn voorbereid op de samenleving van morgen!
 
In Ontwikkeling
In de praktijk betekent dit dat de Maranathaschool vorm geeft aan:
  • Doelgericht (effectief) onderwijs. Bij het onderwijsaanbod houden we rekening met de leerstijl van een kind.
  • Leren en gedrag van kinderen wordt vormgegeven door principes voor persoonlijke effectiviteit en samenwerking.
  • In gesprekken met de kinderen over hun werk willen wij bereiken dat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces. In deze gesprekken staan persoonlijke groei en betrokkenheid centraal.
  • Door de gezamenlijke schoolactiviteiten in de school dragen de kinderen dragen gezamenlijk zorg voor ónze school en voor elkaar.
  • Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk verbonden. Hierom vinden we een goede communicatie en samenwerking met de ouders van onze leerlingen onmisbaar.
Voor meer informatie kunt u altijd even vrijblijvend binnen lopen en/of een afspraak maken met de schoolleider Marjon Griffioen (0172-520055).

 
Powered by BasisOnline