Hoe werkt het?
Mocht u de open dagen gemist hebben, dan kunt u altijd een afspraak maken met de schoolleiding voor een persoonlijke rondleiding en/of een kijkje in de school (Tel. 0172-520055).

Kijkochtenden
Op de kijkochtenden krijgen nieuwe ouders met hun kind(eren) de mogelijkheid om de school in bedrijf te zien, deze te bezichtigen, vragen te stellen en een kijkje te nemen in de groepen. Tijdens deze kijkochtenden krijgt u extra informatie en kunt u uiteraard ook een aanmeldingsformulier meenemen. Kijkochtenden in schooljaar 2018-2019 zijn op 21 november 2018 en op woensdag 13 en donderdag 14 maart 2019
De kijkochtenden zijn van 9.00 tot 11.30 uur. U kunt vrijblijvend even binnenlopen. U wordt dan rondgeleid door een of twee van onze leerlingen en u kunt uw vragen stellen aan directie of aan een van de leerkrachten.
U krijgt op deze manier de gelegenheid om een kijkje in onze school te nemen om de sfeer in de school te ervaren. U kunt er ook voor kiezen om met uw kind een uurtje in een groep aan te schuiven. U kunt zo samen ervaren hoe het in onze groepen werkt. 

Meer informatie?
U kunt veel informatie van de school vinden op de website. Extra aanvullende informatie vindt u in de schoolgids en op de Facebookpagina.

Aanmelden
U kunt hiervoor op school een aanmeldingsformulier ophalen op school of hier downloaden.
Voor schooljaar 2018-2019 dient u zich zo spoedig mogelijk aan te melden, aangezien de groepen hiervoor al geformeerd zijn.
Een groep kan namelijk vol zijn. U komt dan op onze wachtlijst. Wij kiezen voor een maximaal aantal van 28 leerlingen in onze kleuter- en onderbouwgroepen en we gaan tot maximaal 30 leerlingen in onze bovenbouwgroepen. 
Voor schooljaar 2019-2020 verzoeken wij u om uw kind vóór 1 april 2019 aan te melden. Vanaf deze datum gaan wij de groepsindelingen voor dat schooljaar maken.

Vanaf wanneer kan uw kind naar school?
Naar school gaan (wennen) is mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. Uw wensen op dit gebied en de mogelijkheden van de school worden op het intakegesprek met u besproken.

Tot slot
De Rijksoverheid heeft een Basisonderwijsgids uitgebracht met informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden.
Daarnaast kunt u ter vergelijking van de scholen in de buurt ook een kijkje nemen op www.scholenopdekaart.nl. Hier vind u alle gegevens (cijfers) over onze school en alle scholen in Nederland.
Powered by BasisOnline