MUZIEK


Om het muziekonderwijs goed op de kaart te zetten is er samenwerking gezocht met de muziekvereniging DSS (uit Aarlanderveen) als partner en een muziekdocent (Daniëlle Kreb) die het team de kneepjes van het vak kan en wil leren.
 
Waarom vinden wij muziek op de Maranathaschool belangrijk?
  • Muziekles vergroot de woordenschat, het lees- en rekenvermogen en taalbegrip van de kinderen.
  • Met muziek train je spelenderwijs het concentratievermogen.
  • Muziek brengt kinderen in beweging en verbetert bijvoorbeeld de coördinatie tussen linker- en rechterhand.
  • Muziek verbetert de samenwerking tussen de twee hersenhelften en daar worden kinderen creatiever van en leert kinderen beter omgaan met emoties.
  • Muziek is een heel natuurlijke manier om rekening te houden met elkaar en het groepsgevoel van een klas te bevorderen.

Door de landelijke muzieksubsidie aan te vragen en deze toegekend te hebben gekregen, kunnen wij ons doel bereiken:

Goed muziekonderwijs, waarbij de kinderen:
  1. Beelden, muziek, taal, spel en beweging hebben leren te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee te uit tedrukken en om er mee te communiceren.
  2. Geleerd hebben op eigen muziekwerk en op dat van anderen te reflecteren.
  3. Kennis verwerven over en waardering krijgen voor aspecten van cultureel erfgoed.
 
  

  


Schoolbrede projecten met muziek:

 
 

Powered by BasisOnline