MUZIEK
Om het muziekonderwijs goed op de kaart te zetten is er samenwerking gezocht met de muziekvereniging DSS (uit Aarlanderveen) als partner en een muziekdocent (Daniëlle Kreb) die het team de kneepjes van het vak kan en wil leren.

Door de landelijke muzieksubsidie kunnen wij ons doel bereiken:
  1. Goed muziekonderwijs waarbij de leerlingen:
    1. Beelden, muziek, taal, spel en beweging hebben leren te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee te uit tedrukken en om er mee te communiceren.
    2. Geleerd hebben op eigen muziekwerk en op dat van anderen te reflecteren.
    3. Kennis verwerven over en waardering krijgen voor aspecten van cultureel erfgoed.
  2. Een vaste samenwerking met een lokale muziekvereniging met betrekking tot muziekactiviteiten bij ons op school.
  3. Muziek is verbonden aan ons onderwijsconcept The Leader in Me en geeft het alle deelnemers een gevoel van synergie.
 
  

  


Schoolbrede projecten met muziek: 

Powered by BasisOnline