Digitale hulpmiddelen op de Maranathaschool
Digitale apparaten zijn een onderdeel geworden van het lesprogramma, als leermiddel of als een gereedschap voor informatie.

Digitale schoolborden / Touchscreens / All-in-One-PC
Wij hebben op school in alle groepen een digitaal schoolbord of een touchscreen.
Met behulp van speciale onderwijssoftware kan de leerkracht de instructie op eigentijdse wijze aanbieden. Deze visuele ondersteuning is voor de kinderen extra stimulerend om tot een beter begrip van de lessen te komen. In de Kleuterbouwgroep maken de leerlingen en de leerkrachten gebruik van een kantel- touchscreen en een All-in-One PC. Hierop wordt met educatieve programma’s gewerkt, specifieke apps en programma’s gebruikt, zoals het Digikeuzebord, Groove-me en Trefwoord.

Gebruik iPads
We gebruiken de iPads in onze school in combinatie met ons onderwijsprogramma voor extra werkvormen en verdieping. In groep 3 worden de iPads dagelijks ingezet en ondersteunen ze het leesonderwijs met het programma van Lijn 3. De iPads worden ook ingezet tijdens de workshops voor het ontdekkend leren.

Snappet in de leerjaren 4 met tablets en in de leerjaren 5 t/m 8 met Chromebooks
In de leerjaren 4 t/m 8 maken we gebruik van tablets en Chromebooks met software van Snappet. We kunnen met behulp van deze software leerlijnen voor leerlingen personaliseren, zodat we kunnen inspelen op de leerbehoeften van leerlingen. We gebruiken Snappet voor het werken met de leerlijnen bij rekenen en gedeeltelijk bij spelling en taal. Het werken met Snappet ondersteunt het lesproces extra door de directe, gerichte herhaling en feedback op de tablet en de reflectie op basis van gegeven antwoorden, het eindresultaat per leerdoel en de groei in percentage.
 
Chromebooks
In de bovenbouwgroepen wordt gewerkt met Chromebooks. Deze Chromebooks zijn kleine laptops en werken, zowel met Google-apps (waardoor ze als een gewone computer werken) als met Snappet. We hebben ruim 70 Chromebooks op school die we onder andere inzetten bij het vak topondernemers en bij de taal-, spelling- en rekenlessen.

Mediawijsheid en Social Media
Mediawijsheid houdt in dat kinderen in de bovenbouwgroepen bewust en selectief met het media-aanbod leren om te gaan. Ook gaat het ervoor te zorgen dat ze de inhoud van dat aanbod kritisch kunnen beschouwen en op waarde weten te schatten. In de praktijk gaat het onder andere om gamen, internetten, lezen, tv-kijken en cyberpesten.
Er wordt structureel aandacht besteed aan mediawijsheid. Elke 2 jaar is er in oktober/november een ‘cyberavond’ voor de ouders van de groepen 5 t/m 8 verzorgd door een medewerker van de GGD. Jaarlijks krijgen de groepen een gastles van een communicatiespecialist over mediawijsheid / cyberpesten en worden er aanvullende lessen gegeven. Aansluitend vindt de ‘Week van de Mediawijsheid’ plaats met interactieve ervaringsspel MediaMasters. MediaMasters is een interactieve ervaringsspel, waarbij de leerlingen de mogelijkheden en risico’s leren kennen van diverse media. •

Programmeren
Waarom leren programmeren op de basisschool? Programmeren leert kinderen creëren in plaats van consumeren. Het is dus niet per definitie bedoeld om kinderen op te leiden tot programmeur, maar om ze vaardigheden te leren waarvan ze in elk beroep profijt hebben. De volgende vaardigheden leer je van programmeren:
  • Creatief en logisch denken
  • Ruimtelijk inzicht
  • Probleemoplossend vermogen
  • Structureren
  • Samenwerken
Op schoolniveau zijn we bezig met het opstellen van een leerlijn programmeren van groep 1 t/m 8. Dit traject wordt vormgegeven door de hiervoor opgeleide i-Coach leerkrachten. Ook hebben we extra materiaal ten behoeve van het programmeren, zoals ‘bluebots’, Dash & Dot’ , ‘Lego we do’ en ‘Mindstorm’.
 
Powered by BasisOnline