Wat is ‘The Leader in Me’

De Maranathaschool hanteert vanaf januari 2015 een pedagogische lijn in de school op basis van de 7 gewoonten van effectief leiderschap, met de naam the Leader in Me.

De wereld is niet maakbaar. Maar je kunt wel de invloed op je leven vergroten door zelf keuzes te maken. Leader in Me helpt onze leerlingen bij het maken van keuzes.
Door het werken met het concept van Leader in Me ontwikkelen en versterken leerlingen hun meta-cognitieve vaardigheden. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, reflecteren, kritisch denken, nadenken voor je iets doet, planning en prioritering en doelgericht denken. Daarvoor gebruikt Leader in Me het leiderschapsprofiel waarin het werken met de 7 Gewoonten is vormgegeven.
 

Bij het werken met Leader in Me ligt de focus op de ‘hele’ leerling. De 7 gewoonten helpen de leerlingen zichzelf te ontwikkelen om de invloed op ons eigen leven te vergroten.
Door het beste uit jezelf te halen ben je ook in staat het beste uit anderen te halen!

Wat heeft een mens nodig?
  • Lichaam: om te kunnen leven
  • Hart: om te bouwen aan sterke relaties
  • Brein: om te groeien en ontwikkelen
  • Geest: om een ‘erfenis’ achter te laten

De boom met de 7 gewoonten
We werken in de hele school, groep 1 tot en met 8, met hetzelfde symbool: De Boom van de 7 gewoonten.

De wortels zijn goed zichtbaar. Dat moet ook, want dat is waarmee de boom stevig staat en niet zomaar om kan vallen. Met de wortels begint dan ook het leertraject met de kinderen. De eerste 3 gewoonten gaan namelijk over jezelf. Ze betekenen: werken aan jezelf, overwinningen op jezelf. Met deze 3 gewoonten in je rugzak word je zelf steviger, zodat je niet ‘zomaar omvalt’, onzeker wordt, bang of klagerig bent, maar grip krijgt op sociale situaties en je eigen verantwoordelijkheid en aandeel ziet.

De stam staat symbool voor jou en je relaties met anderen. Vanuit jezelf (de wortels) bewandel je de weg naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking.  De gewoonten 4, 5 en 6 gaan daarover. Bij deze gewoonten maken we tevens gebruik van de Kanjertraining principes. Kinderen leren win-win denken, zodat de ander ook ruimte krijgt. Ze leren te luisteren met hun oren én hun hart (eerst begrijpen, dan begrepen worden) en zoeken de samenwerking, waarbij twee losse ideeën misschien wel tot een derde, nóg beter idee leiden (synergie).

De kruin: tenslotte komt de boom tot volle bloei en groei! En dat kan alleen als je ‘de zaag scherp houdt’! Je geeft aandacht en zorg op de vier belangrijke terreinen. Je houdt deze vier onderdelen van jezelf in evenwicht, zodat je krachtig blijft.
  • Lichaam: Je zorgt voor je lichaam door goed te eten, te bewegen en genoeg te slapen.
  • Brein: Je leert op veel verschillende manieren en plaatsen, niet alleen op school, maar ook thuis en buiten.
  • Hart: Je brengt tijd door met familie en vrienden en geeft de mensen waar je van houdt aandacht en zorg.
  • Geest: Je neemt de tijd om mensen op een betekenisvolle manier te helpen, waar wij vanuit onze christelijke identiteit invulling aan geven.
Kortom
Geen programma en ook geen methode, maar een pedagogisch concept, doorlopend in de praktijk van alledag gericht op het leren van keuzes maken en verantwoordelijk zijn voor die persoonlijke keuzes.
 
Powered by BasisOnline