Wat is ‘The Leader in Me’

De Maranathaschool hanteert vanaf januari 2015 een pedagogische lijn in de school op basis van het gedachtengoed van Stephen Covey, de 7 gewoonten van effectief leiderschap, met de naam The Leader in Me.

Onderstaand een indruk van het proces waarmee wij bezig zijn:

Wat?
The Leader in Me is een proces voor basisscholen dat kinderen aanspreekt op hun talenten en betrokkenheid. Het leert ze op een speelse manier 7 gewoonten gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen. Die gewoonten komen voort uit het bekroonde leiderschapsboek ‘The 7 habits of highly effective people’ van Stephen Covey. De kern van het boek is dat zeer effectieve mensen een zevental gewoonten hebben die de basis zijn voor hun succes en dat iedereen deze gewoonten bij zichzelf (verder) kan ontwikkelen.
Effectief en succesvol in de zin van: het beste uit jezelf te halen, met respect voor anderen en je omgeving. Dit gedachtegoed bleek zo universeel, dat het verder is uitgewerkt voor kinderen, tieners, gezinnen en een proces voor basisscholen. En zo ontstond The Leader in Me, ontwikkeld door leraren.

Waarom?
Een leiderschapsboek? Moet ieder kind dan een leider worden? Nee, natuurlijk niet.
Het uitgangspunt van de 7 gewoonten is vooral dat de wereld natuurlijk niet maakbaar is, maar dat je jouw invloed wel kunt vergroten door (zelf-) leiderschap. Het gaat erom kinderen die gewoonten mee te geven die hen helpen zichzelf te ontwikkelen en waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Van binnen naar buiten dus, en dat maakt dit proces zo bijzonder. Het gaat over eerst werken aan jezelf, eerst kijken naar jezelf, naar je keuzes, je verantwoordelijkheden, je doelgerichtheid en je integriteit en dan pas naar de ander en naar jouw relaties met anderen.

Hoe?
Modelling (voorbeeldgedrag) van de leerkracht staat centraal. Zij zijn degenen die de 7 gewoonten door de dag heen herkennen en tot leven brengen. Leerkrachten hoeven er niet iets ‘bij te doen’. Ze blijven doen wat zij deden maar geven er nieuwe woorden en inhoud aan. De 7 gewoonten bieden een gemeenschappelijke taal als houvast voor de hele pedagogische én didactische aanpak. Voor iedereen die betrokken is: kinderen, leerkrachten, schoolleiding, ouders…..

De boom met de 7 gewoonten
We werken in de hele school, groep 1 tot en met 8, met hetzelfde symbool: De Boom van de 7 gewoonten.

De wortels zijn goed zichtbaar. Dat moet ook, want dat is waarmee de boom stevig staat en niet zomaar om kan vallen. Met de wortels begint dan ook het leertraject met de kinderen. De eerste 3 gewoonten gaan namelijk over jezelf. Ze betekenen: werken aan jezelf, overwinningen op jezelf. Met deze 3 gewoonten in je rugzak word je zelf steviger, zodat je niet ‘zomaar omvalt’, onzeker wordt, bang of klagerig bent, maar grip krijgt op sociale situaties en je eigen verantwoordelijkheid en aandeel ziet.

De stam staat symbool voor jou en je relaties met anderen. Vanuit jezelf (de wortels) bewandel je de weg naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking.  De gewoonten 4, 5 en 6 gaan daarover. Bij deze gewoonten maken we tevens gebruik van de Kanjertraining principes. Kinderen leren win-win denken, zodat de ander ook ruimte krijgt. Ze leren te luisteren met hun oren én hun hart (eerst begrijpen, dan begrepen worden) en zoeken de samenwerking, waarbij twee losse ideeën misschien wel tot een derde, nóg beter idee leiden (synergie).

De kruin: tenslotte komt de boom tot volle bloei en groei! En dat kan alleen als je ‘de zaag scherp houdt’! Je geeft aandacht en zorg op 4 belangrijke terreinen. Je houdt deze vier onderdelen van jezelf in evenwicht, zodat je krachtig blijft.
  • Fysiek (met je lichaam): Je zorgt voor je lichaam door goed te eten, te bewegen en genoeg te slapen.
  • Mentaal (met je hoofd): Je leert op veel verschillende manieren en plaatsen, niet alleen op school , maar ook thuis en buiten.
  • Sociaal-emotioneel (met je hart): Je brengt tijd door met familie en vrienden en geeft de mensen waar je van houdt aandacht en zorg.
  • Spiritueel (met je ziel): Je neemt de tijd om mensen op een betekenisvolle manier te helpen, waar wij vanuit onze christelijke identiteit invulling aan geven.
Kortom
Geen programma en ook geen methode, maar een proces binnen de aanpak van alledag. Het is vooral anders kijken naar wat wij nu al doen zodat kinderen maximaal kunnen oefenen in persoonlijk leiderschap.
De aandacht voor leiderschapsgewoonten past bij onze missie, identiteit en wordt verbonden aan vele andere onderwijsdoelen binnen onze school.
 
Powered by BasisOnline