VISIE VAN DE MARANATHASCHOOL

Onderwijs en opvoeding zijn ondeelbaar. De opvoeders thuis en de school delen de verantwoordelijkheid daarvoor met elkaar. Daarom is het van groot belang dat u zich als ouders thuis voelt bij onze visie.

Op de Maranathaschool staan ieders persoonlijke doelen, talenten en unieke eigenschappen centraal.
We leren de kinderen de principes voor effectieve persoonlijke ontwikkeling en gebruiken hiervoor de 7 gewoonten van ‘The Leader in Me’.

We begeleiden kinderen in hun leerproces, waar we samenwerken, plezier hebben en actief betrokken zijn door positief, open, eerlijk en duidelijk naar elkaar te zijn in een veilige omgeving. Met als doel dat onze leerlingen maximaal zijn voorbereid op de samenleving van morgen!
 

DE CONCRETE MISSIE VAN DE MARANATHASCHOOL

Een missie geeft antwoord waarvoor de school staat, wie we zijn en is gericht op de organisatie, de identiteit en geldende waarden.

Onze school staat bekend om ...........

a)  een pedagogisch klimaat dat ruimte biedt voor iedereen om zichzelf te zijn binnen de gestelde regels en waar ieder zich veilig voelt.

b)  een team dat een lerende organisatie is; hierin samenwerkt, als eenheid naar buiten treedt, elkaar versterkt en/of ondersteunt, gebruik maakt van elkaars kwaliteiten, samen plezier heeft en met/van elkaar leert.

c)  communicatie die positief, open, eerlijk en duidelijk is.

d)  contact met ouders waar openheid, duidelijkheid en laagdrempeligheid centraal staan.

e)  een identiteit die open is en door christelijke waarden en normen wordt gevoed.

f)  leerling-ondersteuning die voor elke leerling passend is en in samenwerking met ouders, leerkrachten en de leerlingen wordt doordacht.

g)  opbrengsten waarbij ieder kind een persoonlijk doel heeft dat passend, uitdagend en haalbaar is, waarbij talenten tot ontwikkeling komen.
 

UITWERKING VISIE OP HANDELINGSNIVEAU

a)  In ons pedagogisch handelen zijn wij gericht op het werkelijk zien van elk kind, richten we ons op het ontwikkelen van talenten, is iedereen gelijk en we spreken regels af, gebruiken we de 7 gewoonten van ‘The Leader in Me’ als leerlijn en gebruiken we ook ondersteunend de ‘Kanjertraining’ om een veilige onderwijsomgeving te creëren.

b)  In ons team zijn wij bereid om elkaar te ondersteunen en/of te versterken waar nodig, zijn we bereid om voor het teambelang te kiezen boven persoonlijk belang, erkennen we ieders kwaliteiten en de verschillen in ieders kwaliteiten als een lerende organisatie.

c)  In onze communicatie gebruiken we proactieve taal, zijn wij duidelijk, positief, open en respectvol. We luisteren naar de ander, spreken de ander aan op verantwoordelijkheid, houden rekening met de gevoelens van anderen en maken/ nemen de tijd voor een gesprek.

d)  In ons contact met ouders zijn wij open, voorspelbaar, doelgericht en laagdrempelig. We nemen het initiatief voor contact, vatten samen, vragen door, proberen de ander te begrijpen en staan open voor een ander standpunt.

e)  In onze school zijn wij positief christelijk ingesteld en houden we onze identiteit levend door:
    - de waardengerichte principes van ‘Trefwoord’ en ‘The Leader in Me’, 

    - door de start en de afronding van de dagen met gebed of lied. 

    - door aandacht te besteden aan de christelijke feestdagen.

f)  In ons lesgeven stemmen we onze instructie af op de behoeften van de leerlingen en geven we adaptief les met passende doelen voor ieder kind, waarbij er een goede afstemming is met ouders, leerling en leerkracht.

g)  Over de opbrengsten van elk kind afzonderlijk zijn wij open en duidelijk naar de ouders, naar de kinderen en onszelf toe in de ouder-kindgesprekken. In de groepen werken we tevens met groepsdoelen. We werken met schooldoelen, waarvoor we gezamenlijk verantwoordelijk zijn.

 
De ontwikkeling in de Maranathaschool
In de praktijk betekent dit dat de Maranathaschool in haar ontwikkeling vorm geeft aan:
  • Doelgericht en effectief onderwijs. Bij het onderwijsaanbod houden we rekening met de persoonlijke leerstijl van een kind.
  • Leren leren en gedrag van kinderen wordt geoefend door gewoonten die helpen met persoonlijke keuzes en samenwerking.
  • In gesprekken met de kinderen over hun werk willen wij bereiken dat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces. In deze gesprekken staan persoonlijke groei en betrokkenheid centraal.
  • Door de gezamenlijke schoolactiviteiten in de school dragen de kinderen dragen gezamenlijk zorg voor ónze school en voor elkaar.
  • Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk verbonden. Hierom vinden we een goede communicatie en samenwerking met de ouders van onze leerlingen onmisbaar. Bij elk regulier gesprek over de voortgang zijn de leerlingen zelf belangrijke gesprekspartners, omdat zij de hefboom zijn in hun eigen ontwikkeling. De ouders zijn hun vangnet en de leerkracht is de coach tijdens hun ontwikkeling. 
Powered by BasisOnline