Onze school is een protestant christelijke basisschool.
Op onze school wordt gewerkt door mensen met een positief- christelijke levensovertuiging.
We willen een school zijn met een eigen en open christelijke identiteit.
Dit betekent, dat we het belangrijk vinden dat er op onze school ook plaats is voor kinderen en ouders met een andere of geen geloofsovertuiging.
We vragen van alle ouders en kinderen respect voor de identiteit van onze school.
We zijn graag met elkaar in gesprek om van elkaar te leren en het beste te bewaren.

We geven een eigentijdse inhoud aan de sleutelbegrippen van het christelijke geloof, zoals gerechtigheid, verantwoordelijkheid, liefde, hoop en dankbaarheid.
Door de lessen godsdienstige vorming (Trefwoord) leren we met elkaar de bedoeling van de bijbelverhalen en spiegelverhalen te begrijpen. We praten er met elkaar over wat deze verhalen betekenen in de omgang met elkaar. Respect en wederzijds begrip zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Naast deze ‘algemene’ kenmerken van een christelijke school zijn er ook ‘specifieke’ kenmerken:

  • Elke schooldag wordt begonnen met gebed, lied of een gedicht en de dag wordt zo ook beëindigd.

  • We vertellen verhalen uit de bijbel, spiegelverhalen en zingen liedjes hierover.

  • Er aandacht voor de christelijke feestdagen en de vieringen die daarbij horen.

  • Eens per jaar werken we als school mee aan een schoolkerkdienst met de verschillende kerken in Nieuwkoop.

Powered by BasisOnline