Onze school heeft de volgende schoolraden:

Medezeggenschapsraad
De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht aangaande het beleid op school.
Zo komen zaken aan de orde als schoolplan, vakanties, klachten, veilige schoolroutes, sollicitatieprocedure.

Ouderraad
De ouderraad verleent medewerking aan allerhande activiteiten zoals: schoolreisje, sinterklaas, schoolontbijt en Christelijke feesten zoals Kerst en Pasen. De ouderraad vergadert elke eerste maandagmorgen van de maand. U kunt zich kandidaat stellen voor de ouderraad als u een kind op school heeft.