De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht aangaande het beleid op school.
Zo komen zaken aan de orde als schoolplan, vakanties, klachten, veilige schoolroutes, sollicitatieprocedure.

In de MR hebben 3 teamleden en 3 vertegenwoordigers van de ouders zitting.
De oudergeleding wordt via verkiezing uit de ouders gekozen.
De teamleden hebben per toerbeurt zitting.

De MR komt ongeveer 5 a 6 keer per jaar bijeen en overlegt 2 maal per jaar met het bestuur. De vergaderingen zijn openbaar en in school. De data van de vergaderingen worden gepubliceerd in de MaraNieuwtjes.

De Medezeggenschapsraad 2017-2018 bestaat uit de volgende ouder- en een teamgeleding:

Oudergeleding:

 • Angelique Koornstra (moeder van Noa; gr. 6)lid & afgevaardigde GMR (2e termijn tot juli 2020)
 • Lizzy van der Hoorn (moeder van Minq; gr. 3 & Ninthe; gr. 1) – lid MR (1e termijn tot juli 2019)
 • Simone Griffioen (moeder van Femke; gr. 4)secretaris (1e termijn tot juli 2018)

Teamgeleding:

 • Ans Hardsteen (leerkracht KB-A)lid en afgevaardigde GMR (1e termijn tot juli 2020)
 • Kim Koppen (leerkracht BB-A)lid (2e termijn tot juli 2019)
 • Evelyn Westra (leerkracht OB-A)lid (2e termijn tot juli 2019)

Vergaderdata:

 • 18 september 2017
 • 4 december 2017
 • 12 februari 2018
 • 9 april 2018
 • 28 mei 2018
 • 18 juni 2018