Tussenschoolse opvang (overblijf)

De tussenschoolse opvang (TSO) op de school van uw kind(eren) wordt verzorgd door Kinderdagverblijf Polderpret. Dat betekent dat alle taken en verantwoordelijkheden die betrekking hebben op de organisatie, financiën en uitvoering van de tussenschoolse opvang op de school van uw kind(eren) volledig door KDV Polderpret is overgenomen. Het uitgangspunt daarbij is, dat vrijwillige overblijfkrachten via KDV Polderpret worden ingezet. Wij streven daarbij om zoveel mogelijk ouders van de school in te zetten. Zij kennen de kinderen en zijn bekend met het overblijven op school. De overblijfkrachten begeleiden de kinderen tijdens het eten en het spelen en zorgen voor gerichte activiteiten. De overblijfkrachten worden begeleid door opgeleide coördinatoren.

Aanmelden

Het deelnemen van uw kind(eren) aan de tussenschoolse opvang kan door het aangaan van een opvangcontract met kinderdagverblijf Polderpret. U kunt per kind kiezen voor één of meer vaste TSO- dagen, maar u kunt uw kind ook incidenteel tussenschools laten overblijven. Het is in beide gevallen noodzakelijk dat de kinderen worden ingeschreven bij de tussenschoolse opvang van kinderdagverblijf Polderpret. Indien u gebruik maakt van incidentele opvang dan moeten zij per keer aangemeld worden. Zij moeten dan voor 9.00 uur van de desbetreffende dag aangemeld zijn bij de coördinator van de TSO via e-mailadres: tso@kdvpolderpret.nl

Kosten en afmelden

De prijs voor het overblijven wordt per school vastgesteld. De prijs voor het overblijven is het vinden op onze website: tso-polderpret. Facturering geschiedt per kwartaal op basis van automatische incasso. Het kan zijn dat het kind wel naar school gaat, maar niet op school overblijft op een dag waarvoor een TSO-contract is afgesloten. In dat geval dient u het kind voor 9.00 uur van desbetreffende dag af te melden bij de coördinator via email: tso@kdvpolderpret.nl . Dit geldt ook in het geval van afwezigheid door ziekte of andere reden voor afwezigheid. Over deze dag zullen dan geen kosten worden berekend.

Voor meer informatie kunt u bellen naar de coördinator TSO: telefoonnummer 0172-520059 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur) of mailen naar tso@kdvpolderpret.nl en kijken op www.kdvpolderpret.nl/TSO.

De TSO vindt voor de deelnemende leerlingen in de eigen school plaats, waarbij de overblijfkrachten van Polderpret worden ingezet. Zij begeleiden de kinderen tijdens het eten en het spelen. De TSO vindt plaats gedurende de lunchpauze van de school. Als het mogelijk is, spelen de kinderen na het eten op het schoolplein of op het kunstgrasveld. Om 12.50 uur gaan ze naar binnen en gaat het hek open voor de andere kinderen. De kinderen dienen hun eigen lunchpakket mee te nemen. Als de school gesloten is, is er géén TSO!