PCBS Maranatha
Hoe werkt het?
U kunt altijd, ook buiten de kijkochtenden, vrijblijvend een afspraak maken met de schoolleiding voor een oriëntatie gesprek, een rondleiding en/of een kijkje in de school (Tel. 0172-520055).

Informatieavond
Op woensdag 13 maart 2019 wordt er door de scholen in de kern Nieuwkoop een inloop-informatieavond georganiseerd. U bent van harte welkom van 20.00 tot 21.00 uur. Elk half uur start er een korte presentatie in de scholen en aansluitend wordt u rondgeleid of kunt u rondlopen in de school. Leerkrachten en ook enkele ouders zullen u deze avond ontvangen en uw vragen beantwoorden.

Kijkochtenden
Op de kijkochtenden krijgen nieuwe ouders met hun kind(eren) de mogelijkheid om de school in bedrijf te zien en een kijkje te nemen in de groepen. Tijdens deze kijkochtenden kunt u de sfeer van onze school ervaren. De kijkochtenden zijn van 9.00 tot 11.30 uur.

De kijkochtenden in schooljaar 2018-2019 zijn op:
  • woensdag 21 november 2018 
  • woensdag 13 maart 2019 
  • donderdag 14 maart 2019
U kunt vrijblijvend even binnenlopen. U wordt rondgeleid door een of twee van onze leerlingen en u kunt uw vragen stellen aan directie of aan een van de leerkrachten.
U krijgt op deze manier de gelegenheid om een kijkje in onze school te nemen om de sfeer in de school te ervaren.

In schooljaar 2019-2020 vindt de eerste kijkochtend plaats op:
  •  13 november 2019. 

Aanmelden
Als ouders hun kind bij ons willen aanmelden, kunnen zij een aanmeldingsformulier invullen, dat kan worden aangevraagd bij de schoolleiding of kan worden gedownload van de website.

Procedure 4-jarigen
Wij adviseren aan te melden tussen het moment dat het kind drie jaar wordt en ongeveer vier maanden voor de vierde verjaardag. 
Na de aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Op een intakeformulier dienen ouders aan te geven of hun kind speciale ondersteuning (aandacht of hulp) nodig heeft. De directeur bekijkt samen met de ouders of onze school geschikt is voor uw kind. Dat is bijna altijd het geval. Wanneer dat niet zo is, gaat de directeur samen met de ouders op zoek naar een passende onderwijsplek.
Na het intakegesprek vindt de inschrijving plaats en worden er afspraken gemaakt over de zogenoemde 'wendagen'.
Voor schooljaar 2019-2020 verzoeken wij u om uw kind vóór 1 april 2019 aan te melden. Vanaf deze datum gaan wij de groepsindelingen voor dat schooljaar maken.

Procedure kinderen ouder dan 4 jaar
Voor kinderen ouder dan vier jaar, afkomstig van een andere school, bestaat de mogelijkheid om een dagdeel op bezoek te komen en de sfeer te proeven. Wanneer een kind van school wisselt, wordt er altijd contact opgenomen met de basisschool van het kind. Een overstap vindt meestal 
Het advies en het onderwijskundig rapport van de vorige school, bepalen in welke groep uw kind wordt geplaatst. 
In een lopend schooljaar dient u zich te realiseren dat een groep mogelijk vol kan zijn. De groepen zijn dan al geformeerd. Als dat het geval is, dan komt u op onze wachtlijst. U kunt dan het schooljaar opvolgend instromen. Wij kiezen namelijk voor een maximaal aantal van 28 leerlingen in onze kleuter- en onderbouwgroepen en we gaan tot maximaal 30 leerlingen in onze bovenbouwgroepen. 

Vanaf wanneer kan uw kind naar school?
Naar school gaan (wennen) is mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. Uw wensen op dit gebied en de mogelijkheden van de school worden op het intakegesprek met u besproken.

Tot slot
De Rijksoverheid heeft een Basisonderwijsgids uitgebracht met informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden.
Daarnaast kunt u ter vergelijking van de scholen in de buurt ook een kijkje nemen op www.scholenopdekaart.nl. Hier vind u alle gegevens (cijfers) over onze school en alle scholen in Nederland.

2019 PCBS Maranatha

Powered by BasisOnline