Maranathaschool

Op weg naar een Continurooster

Besluit continurooster:
Op 1 maart 2021 is het voorgenomen besluit voor een continurooster op de Maranathaschool een definitief besluit geworden. Het betekent concreet dat het continurooster blijvend is en de pauze met een 'naar huis moment' niet meer terugkomt.

Dit besluit is genomen doordat zowel 80% van de leerkrachten (zie enquete leerkrachten dec. 2020) als de ouders in eerste instantie 72% en in tweede instantie 88% het continurooster als (zeer) wenselijk hebben aangegeven.

De MR heeft op basis van die gegevens al instemming gegeven voor het voorgenomen besluit op de vergadering van 8 februari 2021.
In de twee panelavonden met ouders zijn daarbij ook geen bezwaren naar boven gekomen.

Betrouwbaarheid van de oudervragenlijst:
85% van de ouders hebben de laatste vragenlijst over de schooltijden ingevuld en derhalve is de uitslag ervan als zeer betrouwbaar te benoemen.

Schooltijden:
  • De school begintijd is vastgesteld op 8.30 uur, zoals voorheen.
  • De school eindtijd is verder onderzocht door het team, waarbij de keuze is gemaakt voor 14.30 uur, waarbij met name de argumenten over de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van de kinderen doorslaggevend zijn geweest.  
Documenten behorend bij de procesvoering op weg naar het continurooster:

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline