Met trots presenteert de Maranathaschool zich als één van de twintig referentiescholen in Nederland van School aan Zet. Het zijn scholen met een duidelijke visie gericht op de lerende organisatie. De Maranathaschool zet dit schooljaar als referentieschool haar deuren open om van en met elkaar te leren.SaZ_Referentiekaart_V3

Referentiescholen zijn scholen die een ontwikkeling hebben doorgemaakt op het gebied van de school als lerende organisatie én zijn bereid om hun deuren open te zetten. Leraren, intern begeleiders en schoolleiders van andere scholen kunnen zo een kijkje in de keuken komen nemen.

School aan Zet gelooft erin dat scholen die zich ontwikkelen naar een lerende organisatie, een continue verbetercultuur hebben. School aan Zet wil via de referentiescholen laten zien welke goede ontwikkelingen er in Nederland al zijn.
Simpel gezegd: op lerende scholen leren leerlingen, leraren en schoolleiding van en met elkaar (en van collega’s op andere scholen) en daar worden de leerlingen beter van.

Verbetercultuur op de Maranatha

Op de Maranathaschool zijn we momenteel bezig met een spellingverbetertraject. We willen dat onze leerlingen zich goed kunnen presenteren, zowel mondeling als schriftelijk. Het spellingbewustzijn willen we daarvoor aanscherpen en de woordenschat zowel actief als passief vergroten.

Daarnaast is omgaan met verschillen bij ons een thema. We zijn daarmee begonnen omdat we beter op verschillen willen kunnen inspelen en hebben het doorontwikkeld naar kijken naar de talenten van kinderen, omdat we ‘elk kind willen zien’.

Ten slotte zijn we uitgekomen bij eigenaarschap. Want ons grote, overkoepelende thema is dat we eigenaarschap willen op alle niveaus: zowel op het niveau van de individuele leerling en elk teamlid als op het niveau van de klas, het team en de organisatie.

Waarom kunnen scholen deze school bezoeken?

De passie van het creëren van eigenaarschap kun je bij ons in werking zien. Bij de teacher leaders, de leerkrachten en ook bij de leerlingen. Leerlingen leiden bij ons vaak bezoek en ouders rond. Zij oefenen dan hun leiderschapstaken.

Tijdens leerteambijeenkomsten, die we twaalf keer per jaar organiseren, bespreken we onderwijskundige onderwerpen zoals het spellingverbetertraject, en daarmee samenhangend begrijpend lezen en woordenschat of andere inhoudelijke vraagstukken.  Deze bijeenkomsten worden meestal geleid door onze teacher leaders. Klik hier voor meer informatie over gezamenlijk leren onder leiding van teacher leaders.

We kijken steeds of een werkwijze past het bij de koers van de school, of het bijdraagt aan het leren van de kinderen en hun eigenaarschap van het proces. Wat we ook belangrijk vinden is dat een aanpak ertoe bijdraagt dat we de leerlingen beter in beeld hebben en werkelijk ‘zien’.

Hierop sluiten de studiemomenten aan. Daar besteden we ook aandacht aan vakinhoudelijke zaken en gaan we tevens gezamenlijk aan de slag met het  vormgeven aan het traject om een ‘Leader in me –school’ te worden, volgens de theorie van Stephen Covey.

Onze leervraag?

Op dit moment is onze ontwikkeling: Hoe je les kunt geven zodat je:

  • optimaal tegemoet komt aan alle verschillen,
  • waarbij elk kind eigenaar is van zijn/haar eigen leerproces,
  • waarbij je groepsdoorbroken samen leren en samenwerken bevordert,
  • waarbij elk kind in zijn/haar persoonsvorming kan groeien en
  • dat tegelijkertijd de resultaten zo optimaal mogelijk zijn?

We werken met bouwgroepen waarin twee leerjaren zitten (combiklassen), dat doen we omdat we vinden dat samenwerken beter is voor leren. Maar roostertechnisch is het soms erg lastig te realiseren. De teacher leaders geven mede leiding aan dit proces (gespreid leiderschap). Zij onderzoeken aanpakken, doen voorstellen en ondersteunen andere leerkrachten bij de uitvoering van deze aanpakken.

De Maranathaschool als referentieschool bezoeken?

Wilt u zelf eens sparren met een ons? Of wilt u een dagdeel meelopen om de sfeer te proeven en van collega’s te horen hoe wij ontwikkelvraagstukken oppakken? U kunt een mail sturen naar info@maranathaschool.nl 

Benieuwd naar de twintig referentiescholen of naar de portretpagina’s van de scholen? Klik op: www.schoolaanzet.nl/primair-onderwijs/leren-van-andere-scholen/referentiescholen.