Het specialisme van de Maranathaschool is de vertrouwdheid van het team met de leerlingen en hun ouders, waardoor we samenwerkend vormgeven aan krachtig en eigentijds onderwijs, waar elk kind wordt gezien!

De Maranathaschool is een “The Leader in Me”-school. Een pedagogische lijn in de school rondom het gedachtengoed van Steven Covey met als hoofddoel kinderen leren eigen keuzes  weloverwogen te maken en zich daarbij te ontwikkelen als effectieve burgers in een snel veranderende wereld!

Ontwikkeling

We geven vorm aan ‘Eigenaarschap van leerlingen’ in combinatie met ‘The Leader in Me’ (Covey).

In de praktijk betekent dit dat de Maranathaschool vorm geeft aan:

  • Doelgericht (effectief) onderwijs. Bij het onderwijsaanbod houden we rekening met de vraag hoe het kind leert.
  • Leren en gedrag van kinderen wordt vormgegeven door principes voor persoonlijke effectiviteit en samenwerking.
  • In gesprekken met de kinderen over hun werk willen wij bereiken dat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces. In deze gesprekken staan persoonlijke groei en betrokkenheid centraal.
  • Door de gezamenlijke schoolactiviteiten in de school dragen de kinderen dragen gezamenlijk zorg voor ónze school en voor elkaar.
  • Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk verbonden. Hierom vinden we een goede communicatie en samenwerking met de ouders van onze leerlingen onmisbaar.

Voor meer informatie kunt u altijd even vrijblijvend binnen lopen of een afspraak maken met de schoolleider Marjon Griffioen (0172-520055).