Schoolmissie

Op de Maranathaschool staan ieders persoonlijke doelen, talenten en unieke eigenschappen centraal.

We leren de kinderen de principes voor effectieve persoonlijke ontwikkeling. We gebruiken hiervoor de 7 gewoonten van ‘The Leader in Me’.

We begeleiden kinderen in hun leerproces, waar we samenwerken, plezier hebben en actief betrokken zijn door positief, open, eerlijk en duidelijk naar elkaar te zijn in een veilige omgeving.

Met als doel dat onze leerlingen maximaal zijn voorbereid op de samenleving van morgen!