We willen graag een zo transparant mogelijk zijn. Daartoe zijn we steeds op zoek naar verbeterpunten in de communicatie naar de ouders toe. Zoals u weet werken we met ParnasSys als ons leerling-administratie systeem. Aanvullend hebben we ook de module ‘Ouderportaal’ in gebruik genomen. Dit is een module waarbij u als ouder(s) thuis de gegevens die we over uw kind(eren) administreren kunt bekijken.

Het gaat om:

 • persoonsgegevens van uw kind(eren)
 • gegevens van het gezin
 • noodnummers
 • medische gegevens
 • absentie gegevens
 • een lijst van de groep van uw kind(eren) met namen en geboortedata
 • contactgegevens school en een link naar de website
 • de actuele jaarplanner (per maand)
 • de gespreksplanning t.b.v. oudergespreksavonden
 • de resultaten van uw kind(eren) bij  de toetsen van het leerlingvolgsysteem Cito
 • de resultaten van uw kind(eren) bij de methode toetsen van de vakken rekenen, taal en spelling.

Voor ons is het van belang dat de gegevens die we over u en uw kind(eren) hebben actueel zijn en correct. Dit i.v.m. met eventuele ongevallen (we willen u altijd en snel kunnen bereiken) en de controle van de accountant van de overheid die onze administratie op juistheid onderzoekt.

Als u iets ziet wat niet (meer) klopt, dan kunt u op de knop ‘Correctie’ drukken en de gegevens wijzigen.

U wijzigt de gegevens niet echt, maar wij ontvangen dan een mailtje met de voorgestelde wijziging. Hoe actueel de gegevens zijn is dus onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij zullen u er met regelmaat aan herinneren de gegevens te controleren.

Toegang aanvragen

We kunnen u alleen toegang tot het portaal verlenen als we een e-mailadres en adresgegevens van u hebben.

Bij gescheiden ouders hebben we van beide ouders een apart e-mailadres nodig en het huidige woonadres. U ontvangt dan elk een eigen toegangscode. Dit op voorwaarde dat u niet uit de ouderlijke macht ontzet bent.

Inloggen

Met de gegevens uit de aanmeldingsmail kunt u inloggen. U kunt het wachtwoord dat u ontvangen heeft, direct vervangen voor een persoonlijk wachtwoord. Let er wel op dat dit een moeilijk te achterhalen wachtwoord moet zijn. Het gaat om zeer persoonlijke gegevens van uw kind en gezin!

School zal nooit uw wachtwoord kunnen achterhalen. Als u uw wachtwoord vergeten bent kunt u via het portaal een nieuwe aanvragen. Deze ontvangt u dan op uw e-mailadres. Mocht u ook uw gebruikersnaam vergeten zijn (of een nieuwe willen), dan kunt u op school een nieuwe vragen.

U kunt na de eerste aanmelding inloggen via https://ouders.parnassys.net/. Onderaan de pagina staat ook het woord ouderportaal. Dit is een snelkoppeling.

Natuurlijk is het zinvol om met regelmaat eens te snuffelen in uw ouderportaal.