The Leader in Me staat voor een bijzonder concept. Dit leidt tot mooie en bijzondere uitwerkingen op school- groep- en kindniveau. Deze uitwerkingen zijn gericht op het verkennen van de persoonlijke mogelijkheden van elk kind en het vergroten van eigenaarschap op zichzelf, op de ander en de wereld om zich heen. 

Op de volgende pagina’s/knoppen van het menu vindt u hier van een weergave.