Maranathaschool
Tussenschoolse opvang (overblijf)
De tussenschoolse opvang (TSO) op de school van uw kind(eren) wordt verzorgd door Kinderdagverblijf Polderpret. Dat betekent dat alle taken en verantwoordelijkheden die betrekking hebben op de organisatie, financiën en uitvoering van de tussenschoolse opvang op de school van uw kind(eren) volledig door KDV Polderpret is overgenomen. Het uitgangspunt daarbij is, dat vrijwillige overblijfkrachten via KDV Polderpret worden ingezet. Wij streven daarbij om zoveel mogelijk ouders van de school in te zetten. Zij kennen de kinderen en zijn bekend met het overblijven op school. De overblijfkrachten begeleiden de kinderen tijdens het eten en het spelen en zorgen voor gerichte activiteiten. De overblijfkrachten worden begeleid door opgeleide coördinatoren.

Aanmelden
Het deelnemen van uw kind(eren) aan de tussenschoolse opvang kan door het aangaan van een opvangcontract met kinderdagverblijf Polderpret. Het opvangcontract kunt u vinden door op de volgende link te klikken: TSO-contract-ouders-Polderpret
U kunt per kind kiezen voor één of meer vaste TSO- dagen, maar u kunt uw kind ook incidenteel tussenschools laten overblijven. Het is in beide gevallen noodzakelijk dat de kinderen worden ingeschreven bij de tussenschoolse opvang van kinderdagverblijf Polderpret. Indien u gebruik maakt van incidentele opvang dan moeten zij per keer aangemeld worden. Zij moeten dan voor 9.00 uur van de desbetreffende dag aangemeld zijn bij de coördinator van de TSO via e-mailadres: tso@kdvpolderpret.nl

Kosten en afmelden
De prijs voor het overblijven wordt per school vastgesteld. De prijs voor het overblijven is het vinden op de website van KDV Polderpret (tarieven TSO Polderpret). Facturering geschiedt per kwartaal op basis van automatische incasso.
Het kan zijn dat het kind wel naar school gaat, maar niet op school overblijft op een dag waarvoor een TSO-contract is afgesloten. In dat geval dient u het kind voor 9.00 uur van desbetreffende dag af te melden bij de coördinator via email: tso@kdvpolderpret.nl . Dit geldt ook in het geval van afwezigheid door ziekte of andere reden voor afwezigheid. Over deze dag zullen dan geen kosten worden berekend.

Voor meer informatie kunt u bellen naar de coördinator TSO: telefoonnummer 0172-520059 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur) of mailen naar tso@kdvpolderpret.nl en kijken op www.kdvpolderpret.nl/TSO.

De TSO vindt voor de deelnemende leerlingen in de eigen school plaats, waarbij de overblijfkrachten van Polderpret worden ingezet. Zij begeleiden de kinderen tijdens het eten en het spelen. De TSO vindt plaats gedurende de lunchpauze van de school. Als het mogelijk is, spelen de kinderen na het eten op het schoolplein of op het kunstgrasveld. Om 12.50 uur gaan ze naar binnen en gaat het hek open voor de andere kinderen. De kinderen dienen hun eigen lunchpakket mee te nemen. Als de school gesloten is, is er géén TSO!

Gedragsafspraken TSO-Maranatha in combinatie met de 7 gewoonten

Gewoonte 1: Wees pro-actief
● Ik houd mij aan de regels van de overblijf
● Ik ga netjes om met de spullen van mijzelf en van de ander.

Gewoonte 2: Begin met het einddoel voor ogen
● Wij zorgen met elkaar voor een gezellige en ontspannen sfeer tijdens de overblijf, waarin iedereen zich prettig en veilig voelt.

Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst
● Ik zorg dat ik vooraf even stil ben en pas ga eten en drinken als het aangegeven wordt
● Ik ga pas spelen als het aangegeven wordt
● Ik ruim de spullen van mijn overblijf op, voordat ik ga spelen
● Ik ruim alle spullen waarmee ik speel (binnen en/of buiten) zelf op

Gewoonte 4: Denk win-win
● Als we ons allemaal aan de regels houden, zorgen we samen voor een fijne sfeer tijdens de overblijf en heb ik een goede start van de middag.

Gewoonte 5: Eerst begrijpen - dan begrepen worden
● Ik luister naar de overblijfmoeder en ben beleefd.
● Ik probeer te begrijpen wat ze tegen me zegt voordat ik praat.
● Als er onderling een probleem of ruzie is, dan luister ik eerst naar de ander en probeer hem/haar te begrijpen.

Gewoonte 6: Creëer synergie
● Het overblijf-uurtje is fijn voor iedereen: voor alle kinderen en de overblijfmoeders. 

Gewoonte 7: houd de zaag scherp
● Ik kies voor een speelplek waar ik goed kan ontspannen zodat ik fris de middag kan beginnen.
 

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline