Maranathaschool
SPO WIJ DE VENEN
Onze school maakt deel uit van SPO WIJ de Venen.
SPO WIJ de Venen is op 1 januari 2017 ontstaan vanuit een fusie tussen SPCO De Woudse Venen en SKB De Veenplas. Onze organisatie geeft ruimte aan rooms-katholiek, protestants-christelijk en openbaar onderwijs.

De vijftien scholen van WIJ de Venen staan in dorpen van Het Groene Hart en vallen onder drie gemeenten: Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn.

Alle scholen hebben een eigen identiteit en profiel, afgestemd op hun rol in de dorpsgemeenschappen.

Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur draagt zorg voor de dagelijkse goede gang van zaken in de organisatie, de Raad van Toezicht ziet erop toe dat dit op een juiste wijze wordt uitgevoerd. Het College van Bestuur wordt ingevuld door één bestuurder.

WIJ de Venen is een lerende onderwijsorganisatie met als missie 5 R'en:
  • Relatie
  • Richting
  • Ruimte
  • Resultaten
  • Rekenschap
We bouwen met elkaar aan goede scholen en geven onderwijs volgens de nieuwste inzichten.
Binnen de stichting wordt gewerkt met overkoepelende professionele leergemeenschappen en intervisiegroepen.
De directeuren komen maandelijks bijeen in een directeurenoverleg.
 
 
STICHTINGADRES
SPO WIJ de Venen
Henry Dunantweg 30
2402 NR Alphen a/d Rijn
Telefoon: 0172 - 726112
Email: info@wijdevenen.nl
Website: www.wijdevenen.nl
 

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline