Op de Maranatha onderscheiden we 3 bouwen, waaronder meer leerjaren vallen.

De Kleuterbouw (KB): leerjaar 1 en leerjaar 2

De Onderbouw (OB): leerjaar 3, leerjaar 4 en leerjaar 5

De BovenBouw (BB): leerjaar 6, leerjaar 7 en leerjaar 8

Elke bouwgroep is bewust samengesteld uit 2 leerjaren. We kiezen ervoor om kinderen van verschillende leeftijden in één groep bij elkaar te plaatsen (heterogene groepen). Jongste en oudste kinderen leren van elkaar. Wij willen op deze wijze het van en met elkaar leren bevorderen. Het is goed dat kinderen elkaar leren helpen, maar ook dat zij leren om geholpen te worden en de sociale competenties te oefenen. De bouwgroepen zijn dus samengestelde groepen met 2 leerjaren, met als doel:

samen leren & samen werken.

 

Concreet zijn de bouwgroepen als volgt samengesteld:

  •  Kleuterbouwgroep A en Kleuterbouwgroep B (beide met leerjaar 1 en 2)

  • Onderbouwgroep A (leerjaar 3) en Onderbouwgroep B (leerjaar 4 en 5)

  • Bovenbouwgroep A (leerjaar 6 en 7) en Bovenbouwgroep B (leerjaar 7 en 8)