Maranathaschool
Schooltijden Maranathaschool

Onze school hanteert voorlopig tot aan de herfst- of kerstvakantie de volgende schooltijden:
  Groep 1 t/m 4: Onderbouw Groep 5 t/m 8: Bovenbouw
Maandag 8.30 - 14.30 uur 8.30 - 14.30 uur
Dinsdag 8.30 - 14.30 uur 8.30 - 14.30 uur
Woensdag 8.30 - 12.00 uur 8.30 - 12.30 uur
Donderdag 8.30 - 14.30 uur 8.30 - 14.30 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur 8.30 - 14.30 uur

Door de maatregelen rondom Covid-19 zijn er tijdelijke aanpassingen geweest van de schooltijden, zoals een continurooster. 
Dit schooljaar zetten we het continurooster voort in ieder geval tot de herfst- of kerstvakantie, waarbij we tegelijkertijd onderzoeken welke versie van een (continu)rooster voor de lange termijn een goede optie voor onze school is.
De eindtijd blijft voorlopig 14.30 uur, echter kan dat mogelijk ook nog 14.00 uur worden.
Dit schooljaar zal er nogmaals  een ouderpeiling en ook een ouderavond volgen. Tot slot volgt er een gedegen besluit in samenspraak met de MR.  
 


Lunch & TSO-bijdrage

Alle kinderen eten met hun eigen leerkracht en in de eigen groep rustig hun lunch op. Tijdens de lunch worden er diverse educatieve en/of sociale activiteiten georganiseerd, passend bij de leeftijd en de groep. Na of voor de lunch speelt de groep buiten (15 tot 30 minuten; afhankelijk van de eindtijd van de dag).
Er wordt gewerkt met een aparte TSO-pleinwacht buiten (bij slecht weer binnen), waardoor de leerkrachten hun eigen pauzetijd hebben. Om onder andere deze TSO-pleinwachten te kunnen bekostigen vragen we een vrijwillig TSO-bijdrage. Deze TSO-bijdrage is vastgesteld op €60,00 per schooljaar per kind (is €1,50 per week). 
In september krijgt u via de administratie een betalingsverzoek via schoolkassa. 
 


 

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline