Maranathaschool

Maranathaschool Nieuwkoop

De Maranathaschool is een "Leader in Me"-school.

Een school waar de pedagogiek centraal staat met als hoofddoel dat kinderen 'leren met plezier' en in hun kracht worden gezet in een betekenisvolle omgeving. Waar kinderen leren zichzelf te zijn, zich willen ontwikkelen, kunnen samenwerken met anderen en vol zelfvertrouwen in de snel veranderende wereld staan. We geven hiermee vorm aan 'eigenaarschap' van leerlingen.
 

Open ochtenden in november

Hopelijk open ochtenden scholencluster Buytenwegh                                                       
In de maand november willen De Rietkraag, De Maranatha en de Zilveren Maan graag vier open ochtenden organiseren. Tijdens deze ochtenden kunnen ouders met kinderen die voor de eerstvolgende zomervakantie de basisschoolleeftijd van 4 jaar bereiken, een indruk krijgen van het onderwijs in Nieuwkoop. Voor kinderen die na de zomervakantie 4 worden zullen er in maart open ochtenden georganiseerd worden.
Vanwege de coronasituatie zal men zich op moeten geven voor de ochtenden en aan moeten geven welke scholen men graag wil zien. Ook is het nog onzeker of het wel op school plaats kan vinden. Dat hangt af van de coronamaatregelen op dat moment.
Mocht het door kunnen gaan is aantal ouders dat gedurende deze ochtenden een rondleiding kan krijgen beperkt. 

Ouders kunnen zich via onderstaande mail aanmelden met het verzoek aan te geven welke datum hen het meest schikt. Het is dus echter onzeker of dat ook gehonoreerd kan worden.
De rondleiding duurt een half uur per school en ouders kunnen dus aangeven bij welke scholen zij zich op willen geven voor een dergelijke rondleiding.
Vanuit één centraal aanmeldpunt zal/zullen de rondleiding(en) dan ingepland en, waar mogelijk, afgestemd worden. Het emailadres voor de aanmelding is: 
rondleiding.buytewech@wijdevenen.nl 
Ouders ontvangen een bevestiging van datum en tijdsstip.

De open ochtenden vinden plaats op maandag 2 en 23 november en donderdag 12 en 19 november 2020.
Tijdens de ochtend, mochten ze door kunnen gaan, zal er geen koffie en thee geschonken worden en vragen we ouders een mondkapje te dragen. 
Mocht het een informatiemoment online worden, stellen wij de ouders daar natuurlijk ook van op de hoogte.
 

Wilt u informatie over de school?

Door de maatregelen rondom corona kunt u helaas niet spontaan binnenlopen of de school ervaren. U kunt echter wel een vrijblijvend videogesprek ter oriëntatie en informatie aanvragen met de directie: Marjon Griffioen (0172-520055). 

U kunt even bellen of mailen naar info@maranathaschool.nl voor een afspraak of het formulier voor een oriëntatiegesprek invullen en aangeven dat u tevens graag een rondleiding wenst. Er wordt dan met u contact opgenomen.
U kunt ook het formulier invullen voor de aanvraag van een oriëntatiegesprek
Een videogesprek werkt via de link behorend bij de afspraak die u per mail krijgt toegestuurd. Deze link werkt op uw telefoon, tablet, iPad of computer mits er een camera in zit.

Voor een impressie van de school verwijs ik u naar het bovenstaande filmpje van onze school en hieronder vindt u een virtuele rondleiding (vlog) door twee van onze leerling-ambassadeurs.
 

 
Voor de aanmeldprocedure verwijs ik u naar de pagina: Nieuwe leerling oriëntatie info

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline