Maranathaschool
Ouderbijdrage

Commissies
Op school worden er allerhande activiteiten georganiseerd buiten en/of aanvullend bij de lessen, zoals: schoolreisje, sinterklaas, Engelse dag en de Christelijke feesten zoals Kerst en Pasen.
Dit wordt georganiseerd door ouders in commissies onder leiding van de Event Manager van de school. Elk jaar vullen alle ouders de ouder-hulplijst in om aan te geven met welke activiteit ze de school willen helpen en ondersteunen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Norella (onze Event Manager) door een mail te sturen naar: n.jalal@maranathaschool.nl.

De ouderbijdrage
De ouderbijdrage is bedoeld voor de bekostiging van zaken die niet door de overheid worden vergoed, zoals Sinterklaas en Kerst, bieb op school abonnementsgeld, het groep 8-uitje & afscheidsavond, themafeestactiviteiten, gebruik sportvelden en eventuele excursies. Deze bijdrage is vrijwillig, maar zeer wenselijk om genoemde activiteiten te kunnen blijven organiseren.

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 30,- per schooljaar per kind.
Deze ouderbijdrage wordt per jaar zo nodig geïndexeerd.
In oktober van elk schooljaar krijgt u van de school een betalingsverzoek. Er wordt door de Event Manager elk jaar een begroting opgesteld zodat ouders kunnen zien waaraan het geld besteed zal gaan worden. Deze wordt besproken in de MR.
Aan het einde van elk schooljaar worden alle activiteiten van het jaar in een verslag aan de ouders gepresenteerd en wordt de realisatie van de begroting opgemaakt en afgesloten.

Er worden geen kinderen buiten gesloten wanneer de ouderbijdrage niet wordt betaald.
 

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline