Maranathaschool

Leader in Me startweken


Een nieuw schooljaar is voor veel kinderen én teamleden toch ook wel weer spannend.
Als kind krijg je een nieuwe leerkracht en nieuwe groepsgenoten. Je groepsgenoten en de leerkrachten zijn nog vreemd voor je. Ook als leerkracht krijg je een nieuwe groep vol met nieuwe leerlingen.
Kortom ieder schooljaar start weer met een nieuwe groepsdynamiek.

De eerste maanden van het schooljaar werken we daarom heel bewust aan groepsvorming. Dit doen we met behulp van de Leader in Me door het introduceren van de 7 gewoonten. 
In de maand september zijn dat gewoonte 1, 2 & 3,
in oktober gewoonte 4, 5, 6 en 7.  
De activiteiten van de 7 gewoonten worden steeds bewust gecombineerd met
groeps- en samenwerkingsactiviteiten. 
Vanaf november worden de gewoonten verweven in de thema's en
staat er elke maand een gewoonte naar keuze centraal.

Concreet
Met het einddoel voor ogen (gewoonte 2) willen we bereiken dat er in de groep een positief klimaat ontstaat. In dit klimaat kan er goed geleerd, gespeeld en gewerkt worden. Een sfeer waarin kinderen naast het ontdekken van hun eigen talenten, ook oog krijgen voor die van anderen (gewoonte 4: denk Win-Win).
Ook leren ze daar gezamenlijk gebruik van te maken (gewoonte 6: creëer synergie).

Tegelijkertijd werken we ook actief samen met de kinderen aan het opstellen van groepsregels oftewel een klassenmissie.
We vragen hen de vraag "wat voor klas willen we zijn" (gewoonte 1: Wees proactief).

De klassenmissie hangt daarna zichtbaar in iedere groep.

Voor het opstellen en om tot gezamenlijke afspraken te komen, is het belangrijk dat kinderen goed naar elkaar luisteren om elkaar goed te begrijpen (gewoonte 5: Eerst begrijpen voor begrepen te worden). 

Op deze manier werken we samen aan het creëren van Synergie (gewoonte 6) en wordt het positieve groepsklimaat zichtbaar en voelbaar.

Daarbinnen is uiteraard ook tijd is om jezelf te ontspannen (gewoonte 7: Houd de zaag scherp).


 

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline