Maranathaschool

Workshops vrijdagmiddag

Elke vrijdagmiddag vanaf september t/m juni zijn de leerlingen van groep 5 tot en met groep 8 bezig met de workshops met als doel 'Ontwikkel je persoonlijkheid en je talenten'. In de workshops werken we aan de diverse manieren van ontdekkend leren.

Ontdekkend leren is actief leren, waarbij er gebruik wordt gemaakt van verschillende leerstijlen.
De middagen bestaan uit het volgen van een lange workshop (van 4 weken achtereen) of een korte workshop (van 2 weken achtereen).

De kinderen kunnen op deze wijze ontdekken of de gekozen workshop een nieuw talent binnen hen heeft aangewakkerd of dat het net niet was wat ze dachten. Je hoeft namelijk niet overal goed in te zijn. Er is nog zoveel te ontdekken en te leren. Dit is een van de doelen van dit lesonderdeel. Zelf ontdekken en ervaren, wat kan ik goed, wat vind ik leuk en waar liggen mijn talenten, wat vind ik lastig en waaraan wil ik nog werken. Alle kinderen genieten zichtbaar van dit ontdekken, leren, oefenen en uitproberen.


Een ander doel van deze werkwijze is het vergroten van het plezier in anders leren, het creatief denken ontwikkelen en het leren samenwerken. Ontdekkend leren heeft positieve gevolgen op de leerhouding en de motivatie. Het is een nader uitgewerkt onderdeel vanuit ons onderwijsconcept 'The Leader in Me'

De volgende leerinhouden/leergebieden krijgen vorm in de talentworkshops:

  1. Drama, Dans en Muziek
  2. Natuur en Techniek
  3. Creatief (diverse technieken zoals textiel, papier/karton, grimeren, gips)
  4. Sport (indoor en outdoor)
  5. Film, Fotografie, cCmputers, Programmeren
  6. Mentale uitdagingen en Samenwerken
  7. Houtbewerking
  8. Beroepsoriëntatie
  9. Koken en bakken
  10. Tekenen/Schilderen (Kunst)

Impressie van de workshops

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline