Maranathaschool
Indeling in Bouwgroepen
Een van de doelstellingen van de basisschool is het bieden van een ononderbroken ontwikkelingslijn. De overgang van groep naar groep proberen we dan ook zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen. Toch zijn er verschillen. Het onderwijs is in de verschillende bouwen hierom steeds iets anders georganiseerd.
De doorgaande lijn in onze school is:
  • In de kleuterbouw: van spelen naar lerend spelen en van lerend spelen naar spelend leren
  • In de onderbouw: van spelend leren naar leren
  • In de bovenbouw: van leren naar leren leren en onderzoekend leren
De Maranathaschool kiest er bewust voor om kinderen van verschillende leeftijden in één bouwgroep bij elkaar te plaatsen (heterogene groepen). Jongste en oudste kinderen leren van elkaar. Wij willen op deze wijze het van en met elkaar leren en het samenwerken bevorderen. Het is goed dat kinderen elkaar leren helpen, maar ook dat zij leren om geholpen te worden en de sociale competenties te oefenen.
Er kan jaarlijks door het leerlingenaantal ook gekozen worden voor enkele homogene groepen. We gebruiken dan andere werkwijzen om het met en van elkaar te bevorderen.

De school is om deze reden verdeeld in vier bouwen en heeft in totaal 7 bouwgroepen:
  • De kleuterbouw (KB): 2 kleutergroepen (blauw en groen) met leerjaar 1 en 2
  • De onderbouw (OB): 1 onderbouwgroep met leerjaar 3 & 1 onderbouwgroep met leerjaar 4
  • De middenbouw (MB): 1 middenbouwgroep met leerjaar 4 & 5
  • De bovenbouw (BB): 1 bovenbouwgroep met leerjaar 5&6, 1 bovenbouwgroep met leerjaar 7 & 1 bovenbouwgroep met leerjaar 8.
Bij het vormen van bouwgroepen wordt rekening gehouden met de samenstelling van de leerjaargroepen en specifieke onderwijskundige en/of gedragsmatige problematiek en de mening van de ouders.
De school neemt de uiteindelijke beslissingen hierin.
De groepsindeling wordt jaarlijks, aan het eind van elk schooljaar, aan de ouders bekend gemaakt. 
 

 

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline