Maranathaschool

Op zoek naar een school in Nieuwkoop?

Hoe werkt het?
U kunt altijd, ook buiten de kijkochtenden, vrijblijvend een afspraak maken met de schoolleiding voor een oriëntatiegesprek.  U kunt hiervoor het onderstaande formulier invullen: 
Op dit moment kunnen er helaas geen gesprekken en rondleiding en/of kijkjes in de school plaatsvinden. In verband met de corona-maatregelen mogen er geen ouders of andere volwassenen in de school dan het schoolteam. 

Kijkochtenden
De reguliere kijkochtenden in het afgelopen en komende schooljaar zijn tot nader order afgelast in de de corona-maatregelen. 
Hieronder kunt u een kijkje in de school nemen via een speciaal gemaakt Maranathaschool-vlog door 2 leerling-ambassadeurs uit groep 7:

Aanmelden
Als ouders hun kind bij ons willen aanmelden, kunnen zij een aanmeldingsformulier invullen, dat kan aan u worden gemaild, zodat u het kunt printen en invullen. Het kan echter ook worden gedaan via het formulier op de website: Aanmeldformulier Maranathaschool

Wij adviseren uw kind aan te melden nadat uw kind drie jaar is geworden en liefst tussen de 6 a 4 maanden voor de vierde verjaardag. 
Voor schooljaar 2020-2021 verzoeken wij u om uw kind liefst vóór 1 juli 2020 aan te melden. Vanaf deze datum gaan wij de groepsindelingen voor dat schooljaar maken. 

Hoe verloopt de aanmeldprocedure
 • Na de aanmelding krijgt u een bevestiging.
 • Vervolgens ontvangt u mail met een uitnodiging voor een online intakegesprek en in de bijlage een intakeformulier met vragen over uw kind om in te vullen.
 • Wij vragen u om dit intakeformulier vooraf in te vullen en deze voorafgaand aan het gesprek (ruim 2 weken tevoren) in de brievenbus van de school te doen of per mail te versturen.
 • Op het intakeformulier geven ouders aan of hun kind wel of geen speciale ondersteuning, aandacht of hulp nodig heeft. De directeur en de intern begeleider van de school bekijken samen met de ouders of De Maranathaschool geschikt is voor uw kind. Dat is bijna altijd het geval. Wanneer dat echter niet zo is, gaat de directeur samen met de ouders op zoek naar een passende onderwijsplek.
 • Na het intakegesprek versturen wij het laatste formulier: het inschrijfformulier
 • Na invulling van dit inschrijfformulier en het inleveren ervan op school, wordt de inschrijving van uw kind definitief.
Inschrijving en wendagen 4 jarigen
Na het intakegesprek vindt de inschrijving plaats en worden er met de leerkracht van de kleuterbouw afspraken gemaakt over de zogenoemde 'wendagen' (ongeveer 6 dagdelen).
De leerkracht neemt hiervoor per mail contact op met de ouders.
Naar school gaan (dagdelen wennen) is mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. 

Aanmelden en inschrijving kinderen ouder dan 4 jaar
In een lopend schooljaar dient u zich te realiseren dat een groep mogelijk vol kan zijn. De groepen zijn dan al geformeerd. 
Indien de groepen vol zijn, komt u op onze wachtlijst. U kunt dan het schooljaar opvolgend instromen. Wij kiezen namelijk voor een maximaal aantal van 28 leerlingen in onze kleuter- en onderbouwgroepen en in onze bovenbouwgroepen gaan we tot maximaal 30 leerlingen
 • Voor kinderen ouder dan vier jaar, afkomstig van een andere school, is de procedure hetzelfde zoals eerder omschreven, met uitzondering van het aantal wendagen.
 • Er bestaat voor basisschoolkinderen de mogelijkheid om een dag of dagdeel op bezoek te komen en de sfeer te proeven in een groep.  
 • Wanneer een kind van school wisselt, wordt er na een aanmelding (en het eerste contact met de ouders) altijd contact opgenomen met de basisschool van het kind.
 • Het advies en het onderwijskundig rapport van de vorige school, bepalen in welke groep uw kind wordt geplaatst. 
 • Een overstap vindt meestal na een schoolvakantie plaats.


Tot slot
De Rijksoverheid heeft een Basisonderwijsgids uitgebracht met informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden.

Daarnaast kunt u ter vergelijking van de scholen in de buurt ook een kijkje nemen op www.scholenopdekaart.nl. Hier vind u alle gegevens (cijfers) over onze school en alle scholen in Nederland.

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline