Maranathaschool
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Wil uw zoon of dochter sporten of aan cultuur (muziek, theater, dansen) deelnemen? Maar heeft u daarvoor niet de financiële middelen? Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds maken dat in de gemeente Nieuwkoop wél mogelijk.

Wat betalen de fondsen?
Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds betalen de contributie (geheel of grotendeels) en eventuele kleding en attributen die nodig zijn.

Hoe vraag je aan?
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dat kan alleen gedaan worden door intermediairs. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. 

Op onze school is juf Marjon Griffioen intermediair. Zij kan voor uw zoon/dochter de aanvraag indienen.

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline