Maranathaschool
Wat is een portfolio?

Eigenlijk is een portfolio een grote map waarin kunstenaars hun werk stoppen om het te laten zien
aan anderen: een presentatiemap dus.

Op de Maranathaschool gebruiken we een portfolio om dingen in te verzamelen, te reflecteren en te presenteren.
Het portfolio geeft een overzicht van wat uw kind al kan en wat hij/zij in de afgelopen periode heeft bijgeleerd. "Wat weet, kan en begrijp ik nu, wat ik eerst nog niet wist, kon of begreep."
Uw kind stelt zijn/haar portfolio, met hulp van de juf of meester, zorgvuldig samen. Uw kind heeft vooraf ook goed nagedacht over de zaken die hij/zij erin doet.

Welke onderdelen heeft het Portfolio?
  • Het eerste deel is 'Dit ben ik'. Dit is het PERSOONLIJKE-deel.
In het persoonlijke deel leert u uw kind kennen en van welke dingen hij/zij vrolijk wordt. Ook vindt u er een omschrijving van waar uw kind op dit moment volgens de juf of meester staat in zijn/haar ontwikkeling op leer- en persoonlijk vlak.

 
  • Het tweede deel is 'Dit vind ik'. Dit is het PRESENTATIE-deel
In dit presentatie-deel laat uw kind zien hoe hij/zij met de 7 gewoonten bezig is (geweest) , hoe hij/zij zich
inzet, waar hij/zij trots op is en/of op welke manier uw kind wordt geïnspireerd.

 
  • Het derde deel is 'Dit kan ik'. Dit is het RAPPORT-deel
In het rapport-deel van het portfolio staat een overzicht van wat uw kind geleerd heeft en staan zij/haar   resultaten tot dit moment toe weergegeven. Uw kind weet hoe hij/zij het rapport moet lezen en hoe hij/zij de grafieken van de resultaten kan uitleggen aan zichzelf en aan anderen.

 
  • Het vierde deel is 'Dit wil ik'. Het KEUZE-deel.
In dit eigen keuze-deel laat uw kind onder andere zien wat de persoonlijke leerdoelen waren de afgelopen
periode, waar uw kind voor gaat en wat uw kind ermee heeft bereikt. Ook laat uw kind zien welke leervragen hij/zij bij thematisch werken heeft gesteld,  welke antwoorden uw kind daarop heeft gevonden en welke
keuzes uw kind maakt om beter te worden in samenwerken.

De map groeit met uw kind mee van groep 1 t/m groep 8.

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline