Maranathaschool
Engels vanaf groep 1
Engels is een wereldtaal waarmee je je over de hele wereld verstaanbaar kunt maken. Het is dus van belang dat onze leerlingen Engels herkennen, Engels kunnen begrijpen en ook Engels kunnen toepassen. Wij willen er naar toe werken dat alle kinderen op de Maranatha kunnen en durven communiceren in de Engelse taal. Wij zien meerdere redenen om al op jonge leeftijd met Engels te beginnen:
  • de taalgevoelige leeftijd ligt vóór 7 jaar,
  • het stimuleert de algemene taalontwikkeling,
  • het geeft een kwaliteitsimpuls aan het taalonderwijs,
  • het bevordert internationale contacten en samenwerking.
Vanaf groep 1 bieden wij de kinderen op een speelse manier activiteiten in het Engels aan. We doen dit met behulp van de methode "Groove me'. Deze methode wordt ingezet vanaf groep 1 t/m groep 8. Bij 'Groove me' wordt Engels aangeleerd, waarbij muziek de basis is van alle lessen.
In de lessen wordt het thema van het lied gebruikt om leerlingen Engels te leren.

De overeenkomsten van alle Engelse lessen in groep 1 t/m groep 8 zijn:
  • het spelenderwijs leren staat centraal
  • de doeltaal Engels wordt als voertaal gebruikt
  • de talen (Engels-Nederlands) worden niet door elkaar gebruikt.
Muziek in combinatie met Engels werkt!
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen informatie beter opslaan wanneer er emotie optreedt in het leerproces. Door deze emotie een stof wordt aangemaakt die de werkingskracht van het brein beïnvloedt. Kinderen kunnen het geleerde hierdoor makkelijker onthouden.
Tijdens het luisteren naar muziek, ontstaat er bij kinderen emotie. Bijna alle kinderen houden van muziek. Hun motivatie om Engels te willen leren is en blijft door de keuze voor muziek enorm groot.
Muziek geeft zelfvertrouwen. Kinderen zijn zo enthousiast over deze muziek, dat ze ongemerkt meteen over de moeilijke drempel stappen om zelf Engels te durven zingen en praten.
Met muziek leer je Engels via zoveel mogelijk intelligenties: zien, kijken, horen, luisteren, zeggen, zingen, lezen, voelen en bewegen.
Via het digibord en de opdrachten speelt de lesmethode Groove.me steeds in op diverse zintuigen en leerstijlen met opnieuw als gevolg dat kinderen sneller Engels leren. Als we in de klassen bezig zijn met Engels, is dit te zien aan het Engelse symbool dat de leerkrachten dragen (pet, sjaal of hoed).

In de Kleuterbouwgroepen
In de kleuterbouw leren de kinderen Engels met Bobo the rockstar. De liedjes voor kleuters sluiten aan bij thema's die gangbaar zijn in groep 1 en 2. Bijvoorbeeld de vier seizoenen, je lichaam en je familie. Daarnaast zijn er acht aansprekende routineliedjes onder andere over opruimen en eten en drinken. Zo kunnen we het Engels heel gemakkelijk en natuurlijk laten terugkeren op andere momenten in de week. Er staat 2 wekelijks een half uur Engels op het rooster, maar ook tussendoor wordt er Engels gesproken/gezongen.

In de Onderbouwgroepen
Er zijn zestien "Groove me"-thema's voor in groep 3, 4 en 5. In de onderbouwgroepen gaat Okki de DJ verder met bekende eenvoudige popliedjes die de leerlingen al (deels) kunnen herkennen en meezingen. Er zijn gevarieerde opdrachten, spelletjes, praatplaten en andere activiteiten beschikbaar die goed bij deze leeftijd passen. Kinderen werken afwisselend samen of individueel aan deze opdrachten. Dit maakt de Engelse les tot een feestje in de klas! Twee maal per week staat Engels voor een half uur op het rooster.

In de Bovenbouwgroepen
Hier gaan we verder met "Groove me', en zijn de lessen ook opgebouwd rondom een lied. Iedere les start klassikaal met het digibord. Hierbij worden de leerdoelen besproken. De lessen beperken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema. Na het klassikale gedeelte volgen de worksheets, waarmee kinderen zelfstandig aan de slag kunnen gaan (individueel of coöperatief). Er worden grammaticaregels uitgelegd en ingeoefend. Er wordt Engels gesproken en geluisterd en tot slot breidt de woordenschat van de kinderen zich steeds verder uit. We merken dat de kinderen met veel plezier deze lessen volgen en dat het niveau omhoog gaat. We dagen de kinderen uit om met elkaar Engels te spreken. Wekelijks staat Engels minimaal een uur (of 2 maal ruim een half uur) op het rooster.

International Schoolday
Op onze jaarlijkse International Schoolday dagen we de kinderen van alle groepen uit om functioneel Engels te spreken. We oefenen hierbij ook onze leiderschapsvaardigheden tijdens allerhande activiteiten.
Op deze dag doen we alles in het Engels, sommigen dragen zelfs een Engels uniform.
Alle lessen zijn in het Engels en ook werken we in het Engels samen aan groepsopdrachten. Tijdens de gezamenlijke groepsdoorbroken momenten spreken we Engels.
We starten deze dag met altijd met een Assembly (een optreden in het Engels voor publiek) om onze Engelse 'skills' te laten zien en gebruiken gezamenlijk een 'Engelse lunch'.

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline