Maranathaschool
Digitale hulpmiddelen op de Maranathaschool
Digitale apparaten zijn een vast onderdeel geworden in het lesprogramma als middel om te leren of te oefenen.

Digitale schoolborden / Touchscreens / All-in-One-PC
Wij hebben op school in alle groepen een touchscreen.Met speciale programma's kan de leerkracht de instructie aanbieden. Dit is voor de kinderen stimulerend en geeft een beter begrip van de lessen.

Gebruik iPads
We gebruiken iPads in onze school voor extra oefeningen en verdieping.
In groep 3 en 4 worden de iPads en/of Chromebooks dagelijks ingezet en ondersteunen ze het lezen van Lijn 3 en het rekenen met Wereld in Getallen.
De iPads worden ook ingezet in deze groepen tijdens het spelend en ontdekkend leren. 
In de bovenbouwgroepen (groep 5 t/m 8) worden de iPads ook ingezet tijdens de workshop voor het onderzoekend leren.

Chromebooks in de bovenbouw
In de bovenbouwgroepen wordt gewerkt met Chromebooks.
Het zijn kleine laptops en werken met Google-apps en online programma's. In de groepen 5 t/m 8 heeft elk kind een eigen Chromebook, waarmee zij tijdens het rekenen aan aangeboden lessen en ook aan persoonlijke lesdoelen werken. De Chromebooks gebruiken we regelmatig bij taal- en spellingslessen en bij het thematisch werken met wereldoriëntatie.

Mediawijsheid
Mediawijsheid houdt in dat kinderen in de bovenbouwgroepen bewust en handig leren omgaan met het media-aanbod. Het is belangrijk dat kinderen bewust en kritisch leren nadenken over gamen, internetten, online informatie lezen, tv-kijken en cyberpesten. We besteden aandacht aan mediawijsheid door
  • Elke 2 jaar is er in oktober/november een 'cyberavond' voor de ouders van de groepen 5 t/m 8.
  • Jaarlijks krijgen de groepen een gastles over mediawijsheid en worden er aanvullende lessen gegeven in de bovenbouw.
  • Jaarlijk spelen de bovenbouwgroepen in de 'Week van de Mediawijsheid' met het interactieve ervaringsspel MediaMasters, waarbij de leerlingen de mogelijkheden en risico's leren kennen van diverse media.

Programmeren
Programmeren leert kinderen vaardigheden waarvan ze in elk beroep profijt hebben. Het is een onderdeel van het Wetenschap en Techniek-onderwijs op onze school.
De volgende vaardigheden leer je van programmeren:
  • Creatief en logisch denken
  • Ruimtelijk inzicht
  • Probleemoplossend vermogen
  • Structureren
  • Samenwerken
We hebben speciaal materiaal op school voor het programmeren, zoals 'bluebots', Dash & Dot' , 'Lego we do' en 'Mindstorm'.
 

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline