Maranathaschool

Leiderschapsrollen in de school

Half jaarlijks kunnen de kinderen solliciteren voor leiderschapsrollen in de school. In de klassen worden de schoolleiderschapsrollen uitgelegd en toegelicht. Naast dat het leuk is (even wat anders dan rekenen en taal), is het ook een belangrijke oefening voor de persoonsvorming.
Iedere keer als een leerling aan het werk gaat met een leiderschapsrol is een gelegenheid om te oefenen in leiderschap.

De ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden kan in drie fasen plaatsvinden:
1. De leerling maakt een keuze uit het aanbod van leiderschapsrollen in de groep (selectie).
2. De leerling werkt aan de leiderschapsrol en overwint moeilijkheden (groei).
3. De leerling denkt na over wat er is geleerd aan vaardigheden en kennis in de leiderschapsrol (reflectie).

In onze school hebben we dit als volgt georganiseerd:

 • Leerlingen 'solliciteren' op leiderschapsrollen gebaseerd op waar hun kracht ligt.
 • Leerlingen experimenteren met verschillende leiderschapsrollen (in de groep en in de school).
 • Leerlingen verwoorden wat bijdraagt aan succesvolle implementatie van leiderschapsrollen.
 • Leerlingen kunnen hulpmiddelen identificeren die helpen bij het uitvoeren van leiderschapsrollen.
 • Leerlingen kunnen reflecteren op wat ze geleerd hebben met betrekking tot hun leiderschapsrol.

Het verschil tussen een taak en een leiderschapsrol is namelijk:

taak leiderschapsrol
 • Focus ligt op de taak
 • Focus ligt op het leren
 • Weinig keuzevrijheid voor leerling
 • Leerling selecteert, accepteert of creëert een rol
 • Leraar bedenkt de manier waarop
 • Leerling heeft eind voor ogen
 • Meestal geen tijd voor reflectie
 • Tijd en instrumenten voor reflectie
 • Er zijn regels voor de taak
 • Hulp en hulpmiddelen zijn aanwezig

De formulieren waarmee de kinderen vanaf groep 4 t/m 8 kunnen solliciteren hangen in de TLiM-boom in de onderbouwgang. Op deze formulieren staat een uitleg en vullen ze ook een motivatie in. Vervolgens bespreken ze hun keuze met hun ouders, die het formulier (mede)ondertekenen en dan mogen ze in de sollicitatiedoos die ook bij de boom staat.

Schoolleiderschapsrollenformulier p2-Maranatha-2017-2018

In september starten de schoolleiderschapsrollen qua uitvoering. Concreet betekent dat:

Roos start officieel als deurchef. Zij sluit de schooldeur dagelijks om 8.45 uur en doet deze open voor elk bezoek. Het is daarom belangrijk dat de ouders om half 9 de school weer
verlaat, zodat de deur achter hen op slot gaat. Dit geldt zowel 's morgens als 's middags. Het op slot zijn van de deur, vinden we belangrijk, zodat er geen vreemden zomaar de school in
wandelen. Roos weet wat ze aan elke bezoeker vraagt en brengt ze naar de plaats van hun bestemming. Wellicht krijgt ze binnenkort nog een maatje als deurchef. Overigens is de deur
rond 11 uur van het slot omdat de kleuters dan buiten spelen.

De rondleiders van de school en de gastvrouw(en) hebben binnenkort hun vuurdoop. Dan komt er een groepje leerkrachten van een beginnende 'Leader in Me'-school om een
kijkje te nemen in onze school. Voor onze leerlingen een mooie kans om hun leiderschapsrollen te oefenen. Alle leerlingen hebben hun persoonlijke leerdoelen gesteld en gaan er vrijdag aanstaande mee aan de slag.
De verjaardagsvrienden hebben ook hun eerste gesprek gehad en gaan binnenkort gezamenlijk aan de slag met het vervolg.

De schoolleiderschapsrollen creëren veel synergie in de school, aangezien het plezier er vanaf spat. Het is voor de kinderen heerlijk om in plaats van aan een cognitief leerdoel aan een leiderschapsdoel op een persoonlijk vlak van hun persoonsvorming te werken.

Het team ziet de schoolleiderschapsrollen als lessen in lef, inspiratie en vrijheid. We zijn trots op het feit dat we dit in onze school aan de kinderen kunnen bieden. Mede hierom vraag ik de ouders, stimuleer uw kinderen om op een schoolleidersrol te solliciteren. Ook al lijkt het spannend en is het wat 'out of the box'. Het is en blijft uiteraard een proactieve keuze van elk kind zelf. Ik ben benieuwd.

 In onderstaand filmpje vertellen 2 meisjes van de bovenbouw welke schoolleiderschapsrollen wij (onder andere) op school hebben.

 

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline