Maranathaschool
Medezeggenschapsraad

De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht aangaande het beleid op school. Zo komen zaken aan de orde als schoolplan, vakanties, klachten, veilige schoolroutes, sollicitatieprocedure.

In de MR hebben 3 teamleden en 3 vertegenwoordigers van de ouders zitting. De oudergeleding wordt via verkiezing uit de ouders gekozen. De teamleden hebben per toerbeurt zitting.

De MR komt ongeveer 5 à 6 keer per jaar bijeen en overlegt 1 maal per jaar met het bestuur. De vergaderingen zijn openbaar en in school. De data van de vergaderingen worden gepubliceerd in de MaraNieuwtjes.

De Medezeggenschapsraad 2021-2022 bestaat uit de volgende ouder- en een teamgeleding:

Oudergeleding:
 • Lizzy van der Hoorn
  • moeder van Minq; gr. 7 & Ninthe; gr. 6 
  • lid MR: 2e termijn tot juli 2022
 • Hanke Vis 
  • moeder van Tibbe; gr. 7 & Jonne; gr. 2 
  • lid MR: 1e termijn tot juli 2023
 • Marleen de Boer
  • moeder van Levi; gr. 7, Fenna; gr 5 & Esmee; gr 2 
  • lid MR: 1e termijn tot juli 2024
Teamgeleding:
 • Ans Hardsteen
  • leerkracht OB-4
  • lid en afgevaardigde GMR; 2e termijn tot juli 2023
 • Mitchell van der Hulst 
  • leerkracht BB-7 
  • lid; 1e termijn tot juli 2024
 • Carla Takken
  • leerkracht BB-5 
  • voorzitter; 1e termijn tot juli 2022

Vergaderdata 21/22:
 • 7 oktober
 • 27 januari
 • 24 maart
 • 21 april
 • 16 juni
Notulen MR-vergaderingen 21/22:

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline