Maranathaschool
Medezeggenschapsraad

De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht aangaande het beleid op school. Zo komen zaken aan de orde als schoolplan, vakanties, klachten, veilige schoolroutes, sollicitatieprocedure.

In de MR hebben 3 teamleden en 3 vertegenwoordigers van de ouders zitting. De oudergeleding wordt via verkiezing uit de ouders gekozen. De teamleden hebben per toerbeurt zitting.

De MR komt ongeveer 5 a 6 keer per jaar bijeen en overlegt 1 maal per jaar met het bestuur. De vergaderingen zijn openbaar en in school. De data van de vergaderingen worden gepubliceerd in de MaraNieuwtjes.

De Medezeggenschapsraad 2020-2021 bestaat uit de volgende ouder- en een teamgeleding:

Oudergeleding:
 • Lizzy van der Hoorn (moeder van Minq; gr. 6 & Ninthe; gr. 5) - lid MR (2e termijn tot juli 2022)
 • Simone Griffioen (moeder van Femke; gr. 7) - secretaris (2e termijn tot juli 2021)
 • Hanke Vis (moeder van Tibbe; gr. 6 & Jonne; gr. 1) - lid (1e termijn tot juli 2023)
Teamgeleding:
 • Ans Hardsteen (leerkracht OB-4) - lid en afgevaardigde GMR (2e termijn tot juli 2023)
 • Kim Koppen (leerkracht OB-4) - lid (2e termijn tot juli 2023)
 • Carla Takken (leerkracht BB-4) - lid (1e termijn tot juli 2022)
Vergaderdata 19/20:
 • 30 september 2019; verslag 
 • 25 november 2019; verslag
 • 27 januari 2020; verslag
 • 9 maart 2020; verslag
 • 20 april 2020; verslag
 • 29 juni 2020; verslag
Vergaderdata 20/21:
 • 28 september 2020; verslag
 • 16 november 2020; verslag
 • 8 februari 2021; verslag
 • 22 maart 2021; 
 • 20 april 2021; 
 • 21 juni 2021;
 •  

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline